Privacy

Privacy Policy (NL)


Inleiding
GWiHolland is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. GWi Holland houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is GWi Holland, Buskesdries 23a, 6673DP Andelst. 

 

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van dienstverlening legt GWi Holland gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een product bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount heeft, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met GWi Holland. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens zoals: Naam, Adres, Woonplaats, telefoonnummer, emailadres, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.


Doel verwerking persoonsgegevens
GWi Holland gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de opdracht, voor haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van GWi Holland op de hoogte te houden. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze derde partij betrokken is bij het uitvoeren van uw opdracht (tbv verzending). GWi Holland houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De werknemers en door GWi Holland ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van GWi Holland. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via info@gwiholland.nl

Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door GWi Holland.


Afmelden
GWi Holland houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. GWi Hollandgeeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@gwiholland.nl. 


Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van GWi Holland worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan GWi Holland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  Om dit te kunnen doen maakt GWi Holland ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.


Gebruik van Cookies  door GWi Holland
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

GWi Holland gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. GWi Holland maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van GWi Holland. Maar ook als u ingelogd bent bij GWi Holland kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie. Voor websites van GWi Holland is uw e-mailadres de gebruikersnaam.


Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 
 

GWi Holland en andere websites
Op de sites van GWi Holland treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. GWi Holland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 


Beveiliging
GWi Holland zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.


Bewaartermijn
GWi Holland bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.


Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens GWi Hollandvan u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. GWi Holland behandeld uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die GWi Hollandvan u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG)

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: GWi Holland, Buskesdries 23a, 6673DP Andelst, of uw verzoek per mail indienen via: info@gwiholland.nl


Wijzigingen
GWi Holland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van GWi Holland.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 15 juni 2018.